ಮುಂದೇ ಬನ್ನೀ, ಎಲ್ಲಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮುಂದೇ ಬನ್ನೀ


ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವು’ ಚಿತ್ರದ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಮುಂದೇ ಬನ್ನಿಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್’ ಹಾಡಿಗೆ ಕಮಲ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ್ದನ್ನು ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನೆನಪು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ‘ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕುಮೇಲಕ್ಕೇರಬೇಕು’ ನ್ನುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಜೀವನವಿಡೀ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರುಗಳುಮನೆಯಲ್ಲಿತಂದೆತಾಯಿಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳುಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುರುಗಳು ಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದಲ್ಲವೆ

ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದುಮೇಲಕ್ಕೇರಬೇಕೆಂದು ಸಸ್ಯರಾಶಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆಂದು ಯಾರೂಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಆದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವು ತಾವಾಗಿ ಕಲಿತಿವೆಮರಗಳು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಬ್ಜರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆಹಾಗೆ ನಿಂತರಷ್ಟೇ ಹಸಿರೆಲೆಗಳಿಗೆ ರವಿಕಿರಣಗಳು ಸೋಕಿ ಅವುಗಳ ಅಡುಗೆಮನೆ ಚಾಲೂ ಆಗುತ್ತದೆಬೀಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿಗೂ ಹೆದರದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅವು ತಮ್ಮ ಕಂಭದಂಥ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಡುಸಾಗಿಸಿವೆಆದರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳುಅವು ಳುಕುವಂಥವುಅವು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾವುಮೇಲಕ್ಕೇರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾವುಆದರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ ಕಲಿತಿವೆಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹತ್ತಲುತಮ್ಮನ್ನೆತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೇರಲುಮುಳ್ಳುಸೌತೆಹಾಗಲಬೂದುಗುಂಬಳದಂಥವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿನಂಥ ಸುತ್ತುಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು(tendril) ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತವೆಹೊರಬಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರುವ  ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಬಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲೂ ಆಧಾರವೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದುತಡಕಾಡುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಕಡ್ಡಿಯೋಗೂಟವೋ ಸಿಕ್ಕಿ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿಸುತ್ತಿ ಗಿಡವನ್ನುಹತ್ತಿರಕ್ಕೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗುಗಿಡದ ತನಕ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದರೆ ಕಾಂಡವನ್ನು ಹಿಂಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅವೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೂಡುತ್ತವೆಅರ್ಧದವರೆಗೆ  ಬದಿಗೆ ತಿರುಪಿಅರ್ಧದಿಂದೀಚೆಗೆ  ಬದಿಗೆ ತಿರುಪಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಿರುಪಣೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗದಂತೆ ಅವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುತ್ತವೆ [ಮೂಲ ಆಕರ ಈ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖನ]ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅವಕ್ಕೆತಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ತೋರುವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸುತ್ತುವ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆಮದುಮಗಳಮಲ್ಲಿಗೆ(Clematis) ಎಂಬ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟೇ ಆಧಾರದ ಸುತ್ತ ತಿರುಪಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲುದುಅಗ್ನಿಶಿಖೆ(Gloriosa superba) ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಯು ಸಪೂರವಾಗಿ ನೀಳವಾಗಿದ್ದು ಎಲೆತುದಿಯೇ ಸುರುಳಿಸುತ್ತುವ ಅಂಗ. ‘ಬೆಕ್ಕಿನ ಉಗುರು ಬಳ್ಳಿ’ ಎಂಬುದು ಮೂರು ಉಗುರುಗಳಂತಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕೈಗಳಿಂದ ಗೋಡೆಮರಗಳನ್ನು ಅಮುಕಿ ಹಿಡಿದು ರಬಲ್ಲುದುಮುಳ್ಳುಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮುಳ್ಳು ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಸೈಚುಚ್ಚಿಮೇಲಕ್ಕೇರಲೂ ಜೈ!

Petrea volubilis ಗಿರಿಗಿಟ್ಲೆ ಮರಬಳ್ಳಿ

ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಸುತ್ತುಬಳ್ಳಿಗಳಿಲ್ಲವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಹೆಬ್ಬಾವಿನಂತೆ ಇತರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಮರಗಳನ್ನು DNA ರಚನೆಯಂತೆ ತಿರುವಿ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಏರುತ್ತವೆಬೆಳೆದಂತೆತಾವೇ ಮರದಂತೆ ಪ್ಪನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಾತ ಮರದ ಕೊರಳು ಹಿಸುಕಿದಂತೆ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆಅಂಥ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಕಾಡಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹರಡಿರುತ್ತವೆಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿನಮಗೆ ಪರಿಚಿತವೇ ಆದ ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮರ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪರವೇರುವಾಗ ಗಂಟುಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಒಣ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರವನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪುವ ಪರಿ ಚೆನ್ನಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಷ್ಟೇ ಇರುವ ಬೇರು ಅದುಬಿದಿರಿನಲ್ಲೂ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬಿದಿರು ಇದೆ ಎಂದು ಬಹುಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೈಗೆ ತಗುಲಿದರೆ ಮೈತುರಿಸಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆಬೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಿಮ್ಮುಖ ಕೂದಲಿನಂತಹ ರಚನೆಯಿಂ ಇದು ಮರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈಗೆ ನವೆಬೆತ್ತದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆತ್ತದ ಸೋಫಾಕುರ್ಚಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರಷ್ಟೆ ಕಾಡಿನ ಬೆತ್ತದ ಗಿಡವು ಮೇಲೇರುವ ಬಗೆಯಂತೂ ಇನ್ನೂಅದ್ಭುತಅಡಿಕೆ ಎಲೆಯಂಥ ಅದರ ಎಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದನೆಯ ಭಯಂಕರ ಚುಚ್ಚುವ ಗಟ್ಟಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಅದು ಕಾಡಿನ ಬೇರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಆತು ಆಕಾಶಕ್ಕೇರುವುದು ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಉಕ್ಕಿನಂಥ  ಮುಳ್ಳುಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಮುಳ್ಳನ್ನು ಹರುಬಿ ತೆಗೆದು, ಸಿಗುವ ನಾರಿನಿಂದ ಬುಟ್ಟಿಹೆಣೆಯುವ ಕಲೆ ಹಿಂದೆ ಜನಪದದಲ್ಲಿತ್ತು. ತೂಣ ಗೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯ (Dioscorea) ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕುಮುಖಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಒರಟುತನದಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಆನಿಸಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲುದುಹೀಗೆ ಹತ್ತದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇರೆದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಬಳ್ಳಿಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಬಗೆಬಗೆ.

ಬಳುಕುವುದು’ ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವಾಗಿರುವ ಗುಣ. ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಎಳವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳುಕುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬಳುಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವೆಂದು ಅವು ತೆಪ್ಪಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬೆಳಕು ಪಡೆಯಲಾರದೆ ಅದೆಂದೋ ಅಳಿದೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವುಆದರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಉಳಿಕೆಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವ  ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನುಗಮನಿಸಲಾರೆವುಆದರೆ  ವಿಸ್ಮಯದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿದೆಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವೂ ಮೇಲೇರುವ ಬಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಆದರೆ ಅವುಗಳಂತೆ ಮೌನವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ‘ಆಧಾರದಾತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯೆನಿಸುವಂತೆ - ಎನ್ನುವ ಪಾಠವನ್ನು ಅವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿವೆ.

Comments

Popular posts from this blog

ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ‘ಮಣ್ಣಪಾಪು ಮನೆ’

ಜೀವನ ದ್ರಷ್ಟಾರ ಕೆ.ಯನ್.ಶಂಕರ ಭಟ್ಟರು

Seeds as gifts and souvenirs!